Polasaithe

Dialann Imeachtaí

7 May 2016
Céad Chomaoineach 11:00am - 2:00pm
14 May 2016
Cóineartú Rang 6 11:00am - 12:00pm
19 May 2016
Lá Spóirt - (ag brath ar aimsir)
8 June 2016
Feis Chainte …until 9 June 2016
16 June 2016
Ceolchoirm scoile sa Garage
20 June 2016
Turas scoile R1-6
21 June 2016
Turas scoile Naí
24 June 2016
Dúnadh na scoile